Wednesday, June 24, 2015

ek laher se uth rahi hai man me mere..
kya dil yeh mera bekarar hai..
kya yeh sirf mere dil ki pukaar hai.
ya shayad isi ka naam pyaar hai..