Wednesday, June 24, 2015

kisi ne maa ke kandhe per sar ..
rakh ke poocha kab tak..
apne kandhe per sone degi..
maa ne kaha jab tak log..
mujhe apne kandhe per na utha le..