Wednesday, June 24, 2015

Tajjub na kijiyega agar koi dushman....

Tajjub na kijiyega agar koi dushman bhi apki khariyat puch jaye...
ye wo daur ha jaha har mulakat me maksad chupe hote ha...