Wednesday, June 24, 2015

ek laher se uth rahi hai man me mere..
kya dil yeh mera bekarar hai..
kya yeh sirf mere dil ki pukaar hai.
ya shayad